Firma "Palkambet" Andrzej Futkowski

1 adres firmy ul. Emilii Plater 7, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151311149
3 regon 020903086
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność agencji reklamowych; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI;