Krzysztof Pawełczyk

1 adres firmy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14f, 59-900 Zgorzelec
2 nip 7561003407
3 regon 531009932