Handel Detaliczny Elżbieta Jakubowska

1 adres firmy ul. Kazimierza Pułaskiego 4, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151002796
3 regon 230230101