"Maxbud"

1 adres firmy UL.MICKIEWICZA 26/2, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151092196
3 regon 020975743