Totu Design Wojciech Mrok

1 adres firmy ul. Jana Kilińskiego 19, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6131153440
3 regon 022459572
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii; Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Obiekty noclegowe; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność agencji reklamowych; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;