Andrzej Szlachciak

1 adres firmy ul. Elizy Orzeszkowej 52C, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151359044
3 regon 022185152