Żwirownia Gozdanin Grzeszczyszyn Patryk

1 adres firmy 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151672798
3 regon 231116666
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z leśnictwem; Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Naprawa i konserwacja maszyn; ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Przygotowanie terenu pod budowę; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;