Diament Dariusz Hołub

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 33, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151052050
3 regon 022120744