Jerzy Jarosz Jurex

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki ., 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151018231
3 regon 230210877