Jan Wędzonka

1 adres firmy ul. Rubinowa 42, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151457887
3 regon 022475973