Eko-Tek Ryszard Stępień

1 adres firmy ul. Górna 78, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151842148
3 regon 021665677
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność agencji reklamowych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;