Dorota Milenkiewicz Jagasia

1 adres firmy ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151114816
3 regon 230353683