Innovation Ag Albert Gryszczuk

1 adres firmy 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151004654
3 regon 230266760
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja elementów elektronicznych; Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego; Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja samochodów osobowych; Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów; Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych; Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność portali internetowych; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;