Jow-Pol Józef Owsik

1 adres firmy UL.RZECZKI GÓRNE 12, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6150027185
3 regon 230167584
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów; Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność morskich agencji transportowych; Działalność pozostałych agencji transportowych; Hotele; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostałe badania i analizy techniczne; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;