Barbara Szamyjer Działalność Handlowa

1 adres firmy ul. Lubańska 37, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151491370
3 regon 231067940