Hotel "Jan" Jakubiak Adam

1 adres firmy 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151000219
3 regon 230217170
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Działalność usługowa następująca po zbiorach; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Wytwarzanie energii elektrycznej; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Hotele; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność wspomagająca edukację; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;