Marek Tomaszewski

1 adres firmy ul. Józefa Poniatowskiego 3b, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151345013
3 regon 231192510