"Cursor" Leszek Grzeszczyszyn

1 adres firmy ul. Bolesławiecka 14, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151824771
3 regon 021026167
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW; Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;