Kamar-Finanse Katarzyna Blecharska

1 adres firmy ul. Stefana Żeromskiego 30, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151706020
3 regon 231209540