"Stara Szafa" Elżbieta Materkowska

1 adres firmy ul. Kazimierza Pułaskiego 4, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151755432
3 regon 231189820