Tomasz Sterkowicz Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna

1 adres firmy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151799949
3 regon 020329138