Centrum Szkoleń i Doskonalenia Okami

1 adres firmy UL.BOHATERÓW II AWP 12/116A, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6121043359
3 regon 230910994
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Działalność paramedyczna; Pozostała działalność związana ze sportem; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;