Żaguń Jerzy Zakład Ogólnobudowlany

1 adres firmy Słoneczna 9A, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151002572
3 regon 003274034
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Działalność taksówek osobowych; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Hotele; Obiekty noclegowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Działalność organizatorów turystyki; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;