Aleksandra Bukrejów

1 adres firmy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6152044006
3 regon 022324760