Chatka Puchatka Firma Wielobranżowa Smolarska Agnieszka

1 adres firmy ul. Francuska 41, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151536782
3 regon 021279603
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność w zakresie architektury; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność związana z pakowaniem; Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Opieka dzienna nad dziećmi; Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;