Rafał Zarzecki Ship & Fruit Trading

1 adres firmy ul. Piękna 13, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151745267
3 regon 230495006
4 ranking sprawdź (1 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność usługowa wspomagająca transport morski; Przeładunek towarów w portach morskich; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Działalność morskich agencji transportowych; Działalność pozostałych agencji transportowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agencji reklamowych; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;