Kazanecki Lucjan

1 adres firmy ul. Słoneczna 36, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151504428
3 regon 230409047