Irenka Irena Blatkiewicz

1 adres firmy ul. Bolesława Domańskiego 1, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151244051
3 regon 360368505