Purej Tadeusz

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 6, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151015014
3 regon 230300422