1 adres firmy UL.MICKIEWICZA 1, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6152027491
3 regon 021425329