Grupa Eko Frątczak Agnieszka

1 adres firmy ul. Elizy Orzeszkowej 2, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151313220
3 regon 020635071
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; Zbieranie odpadów niebezpiecznych; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;