" Pawiba "

1 adres firmy PONIATOWSKIEGO, 59-921 SIENIAWKA
2 nip 6151937127
3 regon 020110256
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; Wytwarzanie energii elektrycznej; Handel energią elektryczną; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; Transport wodny śródlądowy pasażerski ; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy; Obiekty noclegowe; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Działalność obiektów sportowych; Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Fryzjerzy i kosmetyczki; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;