Firma "C3" Dariusz Jaworski

1 adres firmy Broniewskiego 2B, 59-970 Zawidów
2 nip 6151008439
3 regon 230468529
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe drukowanie; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;