"Trans Kal" Wiesław Kalata

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 33, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151064171
3 regon 230022101