"Abc Robbud" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Masłowski Robert

1 adres firmy ul. Stanisława Wyspiańskiego 47, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151799547
3 regon 230883174
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja soków z owoców i warzyw; Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;