"Tamir" Poniatowski Mirosław

1 adres firmy UL.STAWOWA 2, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151205105
3 regon 020042164