Centrum Ślubne Agdar Agnieszka Pobiedzińska

1 adres firmy ul. Warszawska 30, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151431215
3 regon 021213018
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi; Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Artystyczna i literacka działalność twórcza; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;