Przedsiębiorstwo Produkcyjno, Handlowo-Usługowe Cromtech Tomasz Kowalik

1 adres firmy Strzelecka 2, 59-970 Zawidów
2 nip 6151858600
3 regon 021723156
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Drukowanie gazet; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja narzędzi; Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych; Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja maszyn do obróbki metalu; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa obrabiarek; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność fotograficzna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;