Zbigniew Aleksandrzak

1 adres firmy ul. Dębowa 10, 59-916 Bogatynia
2 nip 6151667254
3 regon 021801502