Prywatność

Prywatność i ochrona tożsamości

Dane użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór danych jest zarejestrowany w GIODO (Nr księgi: 082927). Masz prawo do przeglądania, poprawiania oraz usunięcia swoich danych.

Administratorem danych osobowych jest firma Istotne Informacje Krzysztof Gwizdała z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 2d/6, NIP 612-151-70-47, zarejestrowana w EDG prowadzonej przez prezydenta Bolesławca pod numerem 9727.

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Zawartość formularzy dostępnych w serwisie Istotne.pl (poza formularzem rejestracji i logowania) jest przesyłana między Twoim komputerem a komputerem odległym za pośrednictwem zwykłego, nieszyfrowanego połączenia. Pamiętaj, aby nigdy nie wpisywać w formularzach (poza formularzem rejestracji i logowania) swoich danych osobowych ani innych poufnych informacji. Dane przesyłane w formularzach rejestracji i logowania są szyfrowane.

Pliki cookies i polityka prywatności Google

Serwis Istotne.pl umieszcza na Twoim komputerze dane (cookies) pozwalające na śledzenie Twojej aktywności podczas przeglądania zawartości serwisu oraz umożliwiające korzystanie z wielu zaawansowanych funkcji portalu.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być też usunięte po ich zapisaniu przez serwis Istotne.pl przez odpowiednie funkcje przeglądarki lub programy służące do tego celu.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Na naszej stronie umieszczamy reklamy serwowane przez Google.

  • Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie.
  • Pliki cookie DART umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na tej stronie i/lub w innych witrynach internetowych.
  • Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę polityki prywatności obowiązującej w reklamach i sieci partnerskiej Google.

Szczegóły na temat reklam i plików Google znajdziesz pod adresem https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557&hl=pl

Informacje, które są zawierane w logach systemowych wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą serwis Istotne.pl jedynie w celach technicznych i statystycznych.