Firma Flash Paulina Orlińska

1 adres firmy ul. Adama Mickiewicza 80, 59-300 Lubin
2 nip 6922476458
3 regon 022047792
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Demontaż wyrobów zużytych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego); Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność związana z tłumaczeniami; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Pozostałe sprzątanie; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność klubów sportowych; Pozostała działalność związana ze sportem; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;