Mała Gastronomia Obwoźna Irena Szymańska

1 adres firmy ul. Budowniczych Lgom 53, 59-300 Lubin
2 nip 6921245047
3 regon 021974600
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Ruchome placówki gastronomiczne;