Mariusz Frejek

1 adres firmy ul. Jana Kilińskiego 29a, 59-300 Lubin
2 nip 6921021945
3 regon 390384679