Pce Wiesław Baług

1 adres firmy UL. SŁONECZNA 6, 59-307 Raszówka
2 nip 6920206565
3 regon 390996856
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Wydawanie książek; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Działalność wspomagająca edukację;