Firma Handlowa " Bigo " Gofran Andrzej

1 adres firmy UL.KOŚCIUSZKI 3 B/14, 59-300 Lubin
2 nip 6921530635
3 regon 390482710
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; Pozostałe drukowanie; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agencji reklamowych; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Pozostała działalność związana ze sportem; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;