Stanisław Ogorzelec 1. Brodpiach Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego w Brodowicach 2. S&O Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych

1 adres firmy ul. Nadodrzańska 28, 59-305 Rudna
2 nip 6921515044
3 regon 390969486