Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Car Bud" /Phu/ Maleńczuk Krystyna

1 adres firmy CHEŁMEK WOŁOWSKI 25A, 59-330 Ścinawa
2 nip 6921101093
3 regon 020408984
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Transport drogowy towarów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;