P.P.H.U "Rodziewicz" Marcin Rodziewicz

1 adres firmy UL. CISOWA 18, 59-330 Ścinawa
2 nip 6922321827
3 regon 021095317
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność agencji reklamowych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Nauka języków obcych; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;