Projekt Media Krażewski Piotr

1 adres firmy Wiosenna 7, 59-330 Ścinawa
2 nip 6921241003
3 regon 390991847
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Artystyczna i literacka działalność twórcza;