"Ares-Bud" F.H.U.P. Usługi Ogólnobudowlane Janusz Mordarski

1 adres firmy 59-311 LUBIN
2 nip 6921721513
3 regon 391058054
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Transport drogowy towarów; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;